نانو پلیمر - نانو سیلیکون - عایق استخر - آب بندی استخر

پشتیبانی

عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر

شرکت آبادگران آزادی خوزستان

تـولـید کـننده عــایـق های رطــوبـتی

نــانـو پلــیمر

توجه: برند نانو پلیمر ، متعلق به این شرکت بوده و نیز این محصول توسط نورمحمد رشیدی نیا در سازمان ثبت اسناد کشور ثبت اختراع گردیده و مالکیت معنوی این محصول ،برای این شرکت میباشد.

هشدار: هر گونه استفاده از برند نانو پلیمر و تولید و یا عرضه محصول مشابه این محصول ،بدون مجوز از این شرکت، خلاف بوده و پیگرد قانونی دارد.

عـایـق اسـتخــر

عایق پشت بام

و عایق دیوار بسیار ارزان و ماندگار

تولید شده با پیشرفته ترین فناوریهای نانو

دارای بیش از ۴۰ دفتر نمایندگی فروش محصولات در کشور

تاریخ تاسیس شرکت : ۱۳۸۶/۰۵/۳۰ محل ثبت خوزستان

آدرس: تهران خیابان شریعتی

تلفن دفتر مرکزی: 02188406429

جهت اخذ نمایندگی شهرستانها با مدیریت شرکت تماس بگیرید: مهندس رشیدی نیا  09129341210

فکس: 02189774638

email: nm.rashidinia@gmail.com

عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر
 

شرکت آبادگران آزادی خوزستان

نانو پلیمر

عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر

&

نــانـو سیـلـیکـون

عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر
 

                            عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر

                                                                  عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر

                            عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر
 


 

محصولات

عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر

نانوپلیمر

عایق کردن سطوح و بام های سیمانی و گنبد ها و کلیه سطوح بتنی اعم از بام منازل یا پل ها و سقفهای فلزی وغیرفلزی از جنس ورقهای تخت ، موجدار سینوسی و...
عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر

نانو سیلیکون

جهت عایقکاری نمای ساختمانها و سطوح کاشی ، سرامیک ،موزائیک ، آجر و سنگ، چوب و ... استفاده میگردد.بدون
عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر

نانو کالر

این رنگ ،یک رنگ آب پایه ضد آب با فرمولاسیون بسیار پیشرفته است .ضمنا این رنگ ،عایق حرارتی و برودتی و صدا نیز میباشد.

عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر

ژل درزگیر

جهت درزگیری ترکها و شکافهای سطوح،مانند درزهای سرامیکها
عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر

نانو عایق شیشه

جهت آبگریز و ضد رسوب و خود تمیزشونده نمودن انواع شیشه

عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر

نانو دوغاب بند کشی

عایق کردن و یا ترمیم بند کاشی ، سرامیک ، و یا موزائیک ها

 

انعکاس خبری اختراع نانوپلیمر

عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر
 
عایق استخر , نانوپلیمر ,  نانوسیلیکون , عایق شیشه
 
 

گزیده اندکی از مدارک فنی

عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر              عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر
 
عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر               عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر     

عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر               عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر        

عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر             عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر      

عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر            عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر        


شرکت آبادگران آزادی خوزستان اولین تولید کننده عایق نانو در کشور

 

جدول قیمت گذاری

عایق شیشه

ژل درزگیر

 

نمــــاینـــده هـــای شـــرکـت

       تعــدادی از نــماینـــده های شــرکـت

فهرست نمایندگان شرکت
استان تهران: انحصاری تهران:جناب آقای یوسف سلیمی
انحصاری شهرستان پرند و رباط کریم:سرکار خانم خدابنده لو
استان البرز: کرج: جناب آقای آزادی
استان خوزستان: انحصارى اهواز: جناب آقاى عبد على کرملا 
انحصارى دزفول:جناب آقاى عزیزاله لطفى   
استان فارس: انحصاری شیراز: آماده واگذاری
انحصاری اشتراکی صدرای فارس : جناب آقای محمد جوادای ایزدی
انحصاری اشتراکی صدرای فارس: جناب آقای علیرضا امیری
انحصاری فسا: جناب آقای سید علیرضا اشرف منصوری
انحصاری استهبان : آماده واگذاری
استان همدان: انحصاری همدان : جناب آقای صدری
استان کرمانشاه:

نمایندگی انحصاری - اشتراکی استان کرمانشاه:

سرکار خانم گلستانی   - جناب آقای شرفی

سرپل ذهاب : آقاى میلاد عزیزى
سنقر: آقاى میثم کرمى
اسلام آباد غرب: آقای  کیومرث محمد یاری
استان کردستان: هرسین: سرکار خانم گلستانی 
پاوه شماره ۱: آقای نورالدین لطفی 
بانه: آقای خدری
استان لرستان: انحصاری شهر خرم آباد: جناب آقای محمود  پورنصیر
استان آذربایجان شرقی: تبریز: آقای اسماعیلی 
ملکان-مراغه-بناب-میاندوآب : مهندس فرشید افشین نیا
استان بوشهر: جم و عسلویه: عدالت جو
استان مرکزی: ساوه: جناب آقای حقیقی
و دفتر مرکزی در تهران 02188406429 عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر

     
 

 


 
 


 

شرایط اخذ نمایندگی

نمایندگی فروش

جهت أخذ نمايندگى فروش محصولات شركت:
درخواست خود را به فکس : 02189774638 و یا به شماره ٠٩١٢٩٣٤١٢١٠ تلگرام بفرماييد.
 

 


 
 

تعريف نانو تکنولوژی و آشنايي با آن

عایق استخر,عایق نانو,رنگ نانو,رنگ استخر,نانو,استخر خاکی,ایزوگام,قیر,نانو پلیمر,نانو سیلیکون,چسب استخر,ژئو ممبران,پلیمر استخر,و,پلیمر استخر

نانوتکنولوژي Nanotechnology

نانو تکنولوژی، توانمندي توليد مواد، ابزارها و سيستمهاي جديد با در دست گرفتن کنترل در سطوح ملکولي و اتمي و استفاده از خواص است که در آن سطوح ظاهر مي­شود. از همين تعريف ساده برمي­آيد که نانوتکنولوژي يک رشته جديد نيست، بلکه رويکردي جديد در تمام رشته هاست. براي نانوتکنولوژي کاربردهايي را در حوزه هاي مختلف از غذا، دارو، تشخيص پزشکي و بيوتکنولوژي تا الکترونيک، کامپيوتر، ارتباطات، حمل­و­نقل، انرژي، محيط زيست، مواد، هوافضا و امنيت ملي برشمرده اند.کاربردهاي وسيع اين عرصه به همراه پيامدهاي اجتماعي، سياسي و حقوقي آن، اين فن ­ آوري را به­عنوان يک زمينه فرا رشته­اي و فرابخش مطرح نموده است.

هر چند آزمايش­ها و تحقيقات پيرامون نانوتکتولوژي از ابتداي دهه ۸۰ قرن بيستم بطور جدي پيگيري شد، اما اثرات تحول آفرين، معجزه آسا و باورنکردني نانوتکنولوژي در روند تحقيق و توسعه باعث گرديد که نظر تمامي کشورهاي بزرگ به اين موضوع جلب گردد و فناوري نانو را به عنوان يکي از مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي خويش طي دهه اول قرن بيست و يکم محسوب نمايند .

استفاده از اين فن­آوري در کليه علوم پزشکي، پتروشيمي، علوم مواد، صنايع دفاعي، الکترونيک، کامپوترهاي کوانتومي و غيره باعث شده که تحقيقات در زمينه نانو به­عنوان يک چالش اصلي علمي و صنعتي پيش روي جهانيان باشد. لذا محققين، اساتيد و صنعتگران ايراني نيز بايد در يک بسيج همگاني، جايگاه، موقعيت و وضعيت خويش را در خصوص اين موضوع مشخص نمايند و با يک برنامه­ ريزي علمي دقيق و کارشناسانه به حضوري فعال و حتي رقابتي سالم در اين جايگاه، عرض­اندام و ابراز وجود نمايند و براي چنين کاري طراحي يک برنامه منسجم، فراگير و همه جانبه اجتناب­ ناپذير است.

تماس با ما

Image verification